Kalendarium

  • aktualności

Blue

Sprawiedliwi 2021: Zgłoszenia do 30 listopada

12.11.2020

Sprawiedliwi 2021: Zgłoszenia do 30 listopada

12.11.2020

W 2021 roku poznamy kolejne trzy nazwiska uhonorowane tytułem Sprawiedliwego. Tytuł ten służy upamiętnieniu nie tylko uznanych przez Yad Vashem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy.

Do 30 listopada 2020 roku czekamy na zgłoszenia kandydatur do tytułu Sprawiedliwego. Kandydatury należy przesyłać do sekretarzyni Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych Anny Ziarkowskiej, drogą elektroniczną a.ziarkowska@dsh.waw.pl lub listową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać biogram wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi informacje w biogramie.

Z powodu pandemii uroczystości w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych zostały przełożone na przyszły rok. W związku z tym w 2021 roku odbędzie się uroczystość upamiętnienia Sprawiedliwych za rok 2020 i 2021. Przypominamy, że tegoroczni uhonorowani to: Karol Modzelewski, Stanisław Jewgrafowicz Pietrow, Antonina i Aleksander Wyrzykowscy.

Co roku ogłaszamy trzy sylwetki Sprawiedliwych. Kandydaturę może zgłosić każdy. Wyboru ze zgłoszonych osób dokonuje w głosowaniu Komitet Ogrodu Sprawiedliwych. W skład Komitetu wchodzą wybitni przedstawiciele dyplomacji, kultury i administracji publicznej. Tytułem Sprawiedliwy można uhonorować jedynie osoby nieżyjące.

Miejscem upamiętnienia Sprawiedliwych w Warszawie jest otwarty 5 czerwca 2014 Ogród Sprawiedliwych przy muranowskim skwerze im. Generała Jana Jura-Gorzechowskiego. Na skwerze co roku sadzone są drzewa, poświęcone pamięci Sprawiedliwych. Obok drzew wmurowywane są pamiątkowe kamienie z imieniem i nazwiskiem, latami życia oraz krótką inskrypcją uzasadniającą wybór.


Warszawski Ogród Sprawiedliwych

skwer Generała Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa
Kontakt:
Anna Ziarkowska
Kierowniczka Działu Edukacji DSH
Sekretarz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych
kontakt: +48 22 255 05 26 / a.ziarkowska@dsh.waw.pl
Partnerem strategicznym warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych jest Bank BNP Paribas
BNP Paribas