Kalendarium

Green

Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych

05.06.2014

Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Ogrodu Sprawiedliwych

05.06.2014

Ogród Sprawiedliwych został otwarty na skwerze im. generała Jana Jura-Gorzechowskiego 5 czerwca. Co roku wyrastać będą drzewka dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku. Towarzyszące im symboliczne kamienie opatrzone będą inskrypcjami wyjaśniającymi za jaki czyn dana osoba została uhonorowana. Jako pierwsi w warszawskim Ogrodzie upamiętnieni zostali: Marek Edelman, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Jan Karski, Antonia Locatelli, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska. W otwarciu wzięli udział m.in.: bliscy uhonorowanych osób, w tym Aleksander Edelman, syn Marka Edelmana; rodzina Premiera Tadeusza Mazowieckiego, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrz Dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska, przedstawiciel Ambasady Republiki Włoskiej Andrea Luca Lepore, prof. Władysław Bartoszewski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska, Maja Komorowska. Inauguracja Ogrodu Sprawiedliwych była  częścią obchodów Święta Wolności w 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989.


Warszawski Ogród Sprawiedliwych

skwer Generała Jana Jura-Gorzechowskiego,
01-023 Warszawa
Kontakt:
Anna Ziarkowska
Kierowniczka Działu Edukacji DSH
Sekretarz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych
kontakt: +48 22 255 05 26 / a.ziarkowska@dsh.waw.pl
Partnerem strategicznym warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych jest Bank BNP Paribas
BNP Paribas