Trzecia edycja upamiętnień w Ogrodzie Sprawiedliwych

21 czerwca (wtorek) 2016 o godz. 12.00 w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego na Muranowie zostaną posadzone drzewa i odsłonięte pamiątkowe kamienie poświęcone: Władysławowi Bartoszewskiemu, Witoldowi Pileckiemu i księdzu Janowi Ziei.  Kamienie odsłonią bliscy i przyjaciele Sprawiedliwych.  Więcej informacji w zakładce PROGRAM

6 marca 2016, w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dom Spotkań z Historią już po raz trzeci ogłosił nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego. Są to: Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki i ksiądz Jan Zieja. Na wiosnę na skwerze generała Jana Jura-Gorzechowskiego zostaną posadzone kolejne drzewka Sprawiedliwych i odsłonięte pamiątkowe kamienie. Galę uświetniły koncerty fortepianowe Łukasza Krupińskiego oraz Jekateriny i Stanisława Drzewieckich. Więcej informacji o tegorocznych uhonorowanych oraz gali w zakładce PROGRAM WYDARZEŃ.

PROGRAM WYDARZEŃ
PROGRAM WYDARZEŃ

21. 06. 2016

Dom Spotkań z Historią oraz Urząd Dzielnicy Wola zapraszają na trzecią edycję upamiętnień w Ogrodzie Sprawiedliwych

21 czerwca (wtorek) 2016 o godz. 12.00 w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego na Muranowie zostaną posadzone drzewa i odsłonięte pamiątkowe kamienie poświęcone: Władysławowi Bartoszewskiemu, Witoldowi Pileckiemu i księdzu Janowi Ziei.  Kamienie odsłonią bliscy i przyjaciele Sprawiedliwych.

Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego w 2016 roku, ogłosiliśmy 6 marca (Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych), podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  Pojęcie Sprawiedliwego, które użyte zostało po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem, dziś ma charakter uniwersalny i ma służyć upamiętnianiu wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa ratowali życie, występowali w obronie godności człowieka lub przeciwstawiali się kłamstwu – mówi Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią.

Pierwszy polski Ogród Sprawiedliwych powstał w 2014 roku z inicjatywy Domu Spotkań z Historią i włoskiej Fundacji Gariwo, przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Wola. Uhonorowani zostali wówczas: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska i Antonia Locetelli, a rok później: Petro Hryhorenko, Nelson Mandela i Hasan Mazhar.

Tytułem Sprawiedliwego mogą być honorowane jedynie osoby nieżyjące. Tytuł jest przyznawany za konkretny czyn. Kandydaturę może zgłosić każdy, wyboru trzech osób spośród zgłoszonych dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, w skład którego wchodzą wybitne osobistości ze świata edukacji, kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Urząd Dzielnicy Wola
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyno-Społecznych i Szkoleń, Muzeum Historii Polski.

Biogramy Sprawiedliwych, skład Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie w broszurze w pliku do pobrania. 


 

6.03.2016

6 marca 2016, w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Dom Spotkań z Historią już po raz trzeci ogłosił nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego. Są to: Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki i ksiądz Jan Zieja. Na wiosnę na skwerze Generała Jana Jura-Gorzechowskiego zostaną posadzone kolejne drzewka Sprawiedliwych i odsłonięte pamiątkowe kamienie. Galę uświetniły koncerty fortepianowe Łukasza Krupińskiego oraz Jekateriny i Stanisława Drzewieckich.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld (Komitet Ogrodu Sprawiedliwych) powiedział o Władysławie Bartoszewskim uzasadniając kandydaturę:Wewnętrzna moralna busola i determinacja, by nie godzić się na zło i krzywdę ludz-ką dawały Bartoszewskiemu siłę, by narażać się i aktywnie przeciwstawiać zbrodniczej władzy. Czynił to w czasie wojny, gdy sprawcami zbrodni w okupowanej Polsce byli ludzie, którzy odwoływali się do rasizmu i nie-mieckiego nacjonal-socjalizmu. Przeciwstawiał się też po wojnie ideologii stalinizmu, która stała się podstawą narzuconych Polsce rządów opartych na represjach, terrorze i strachu. Bartoszewski nadal był sobą i pozostał nieustraszony. W oczach współczesnych Władysław Bartoszewski wyznaczał standardy męstwa, moralności w życiu publicznym i przyzwoitości. Zachęcał do postaw nacechowanych odwagą cywilną. Postulował,by nowym pokoleniom wpajać przekonanie, że warto trwać przy swoich zasadach – nawet wowczas,gdy jest to bolesne i trudne. Swoim życiem potwierdzał, że warto być przyzwoitym. Dla kilku pokoleń był swoistą latarnią morską, która w żeglowaniu przez życie wyznacza na trwałe linię podziału między dobrem a złem.

Ewa Wierzyńska (Komitet Ogrodu Sprawiedliwych, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego) o Witoldzie Pilec-kim: Ten nieprzeciętnie odważny oficer Polskiego Państwa Podziemnego w 1940 roku na ochotnika dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie z narażeniem życia podjął się trudnego do wyobrażenia zadania zbudowania w obozie tajnej organizacji konspiracyjnej. Celem Pilickiego było doprowadzenia do rewolty w obozie na sygnał dany od dowództwa podziemia w Warszawie. Jego czyn, wymagający niezwykłej siły charak-teru i męstwa a zarazem rozwagi i planowania, zasługuje na najwyższe uznanie i na postawienie młodzieży jako wzór do naśladowania. Pilecki choć szeroko znany w Polsce i honorowany jak Polska długa i szeroka swoim niezwykłym „raportem” z Auschwitz jak mało kto dostarcza edukatorom materiału do ciekawej dyskusji w klasie. Tego potencjału raportu nie wolno zlekceważyć, gdyż znaczenie i siła wychowawcza Ogrodu jest nie-zwykle mocno związana z możliwością „opowiedzenia” historii, która młodzież potrafi przeżyć i z którą się utożsami.

Zbigniew Gluza (Przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych, prezes Ośrodka KARTA) o księdzu Janie Zieji: Ksiądz Jan Zieja stał się upostaciowaniem człowieka sprawiedliwego, odkąd w czasie wojny polsko-bolszewickiej przyjął jako obowiązujące bezwzględnie, twarde przykazanie: „Nie zabijaj – nigdy nikogo”. Ten kapelan pułku legionowego w 1920 roku, Pułku Strzelców Poleskich w 1939 roku czy Szarych Szeregów – konsekwentnie nauczał, że niedopuszczalne jest zadawanie śmierci człowiekowi przez innego człowieka. W 1931 roku, w „Res sacra homo”, spisał jako postulowane, a przestrzegane przez siebie samego, zasady postę-powania, które można uznać za zasady Człowieka Sprawiedliwego. Ks. Zieja na wszystkich etapach swojego życia – w II RP, podczas II wojny, w Peerelu – występował w imieniu najsłabszych, krzywdzonych, prześlado-wanych, a zarazem – przeciw nienawiści, która rodzi się zwykle za sprawą doświadczanych represji. Sprawie-dliwej postawie księdza towarzyszyła odwaga formułowania swych racji, co przysparzało mu niemałych trudności nie tylko ze strony zideologizowanego państwa powojennego, ale i własnego Kościoła. Ks. Zieja, jako „żywy dowód na istnienie Boga”, staje się dowodem na istnienie Sprawiedliwości. W Polsce XX wieku ks. Jan Zieja może być uznany za wzorzec Sprawiedliwego.

O znaczeniu wzorów do naśladowania w edukacji młodzieży mówi Anna Ziarkowska, kierownik Działu Eduka-cji Domu Spotkań z Historią i sekretarz komitetu Ogrodu Sprawiedliwych: Pamięć o Sprawiedliwych ma ogromne znaczenie dla edukacji i wychowania młodzieży. Poprzez odwołanie się do indywidualnych losów Sprawiedliwych, który honorowani są w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych za kon-kretny czyn, uczymy, jak ważne są etyka, umiejętność samodzielnego myślenia i odwaga. Studiując losy Sprawiedliwych, młodzi ludzie mają szansę przekonać się, iż każdy z osobna w obliczu niesprawiedliwości może podjąć suwerenną decyzję.

Galę uświetniły koncerty fortepianowe Łukasza Krupińskiego oraz Jekateriny i Stanisława Drzewieckich.

Pliki pdf